válóper

Válóper: lehet könnyű és nehéz is

Amikor egy házasság véget ér és a felek elhidegülnek egymástól, rendszerint válásra kerül a sor. A válóper lehet könnyű, illetve lehet rendkívül nehéz és hosszadalmas is. Attól függ, hogy közös megegyezéssel vagy közös megegyezés nélkül, akár hosszú bírósági per keretében kerül kimondásra.

A válóper elindításának előfeltétele, hogy azt az egyik fél kérelmezze. Ha Ön el szeretne válni, csak úgy lehetséges, ha a keresetlevelet saját maga vagy a jogi képviselője benyújtja az illetékes bíróságon. A bíró soha nem az egyik vagy a másik fél hibáját, vétkességét keresi.

Kizárólag azt kell megállapítania, hogy a házasság valóban nem folytatható. Az eljárás során hatalmas segítséget jelent, ha egy tapasztalt ügyvéd képviseletével történik például a vagyonmegosztás, a gyermekelhelyezés vagy a lakáshasználati jog kérdésének megoldása.

Ha Ön egyszerű és gyorsan lefolytatható, problémamentes válópert szeretne, mindenképpen érdemes egy válási ügyekben jártas ügyvédet megbíznia a jogi képviselettel. A válófélben lévő házastársak gyermekei gyakran megsínylik a válóper okozta feszültséget. A cél azonban az, hogy a gyermekek jóléte és fejlődése biztosított legyen. Ezért a felek közötti későbbi együttműködést is szabályozni kell.